یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹
دیدگاه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی: ۱۱ دی ۱۳۹۵

دیدگاه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی:

با یک مویز و چهل قلندر ترانزیت کشور راه نمی افتد     استان خراسان با داشتن سه مرز مشترک باجگیران – لطف آباد و سرخس با کشور ترکمنستان و با توجه به آمادگی فعالیت مرز دوغارون در همجواری کشور افغانستان،دارای بهترین موقعیت جذب بازار حمل ترانزیت کالاهای کشورهای یادشده است. به همین جهت وجود […]