نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توجه به بنادر ایران و حمل و نقل دریایی یکی از مهمترین الزامات بهبود وضعیت اقتصادی کشور در مواجه با تحریم و ویروس کرونا است؛ این مساله باید از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. به گزارش سایت […]

نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توجه به بنادر ایران و حمل و نقل دریایی یکی از مهمترین الزامات بهبود وضعیت اقتصادی کشور در مواجه با تحریم و ویروس کرونا است؛ این مساله باید از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش سایت خبری صنعت حمل و نقل، محمدعلی محمد میرزاییان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در دوران تحریم و شیوع ویروس کرونا شرایط جدیدی را تجربه کرد و به طور حتم بخش صادرات غیرنفتی نیز از این قضیه مستثنی نبود و فشارها بیش از پیش افزایش یافت، اظهار کرد: باید تعامل بسیار خوبی بین مدیران دریایی و بندری، صادرکنندگان و مسئولان گمرکی کشور وجود داشته باشد تا در چنین مقطع زمانی بتوان با همکاری هرچه بیشتر و بهتر فضا را به گونه ای پیش برد که بر فشارهای اقتصادی وارده غلبه کرد و با تسهیل امور اجازه نداد اقتصاد کشور از پا درآید.

وی با بیان اینکه وضعیت صادرات و واردات در چنین شرایطی تقریبا مشابه است، خاطرنشان کرد: برای بهبود عملکرد در حوزه صادرات و واردات ضرورت دارد، ترخیص کالا سریع تر از قبل انجام شود و به این مساله توجه جدی داشت.

نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه سرعت مناسب تخلیه و بارگیری در بنادر کشور، روند صادرات را روان کرده است، گفت: هرچند در برخی مناطق و بخش ها شاهد نارضایتی از سوی صادرکنندگان هستیم و در این راستا مسئولان گمرک باید توجه بیشتری در این زمینه داشته باشند و موجب ارتقای وضعیت صادرات در این مقطع زمانی شوند.

میرزاییان با تأکید بر اینکه بهبود وضعیت صادرات و واردات، تنها مربوط به یک بخش نیست، عنوان کرد: اتصال ریل به بنادر یکی از مهمترین الزامات افزایش سرعت جابجایی کالا است و به طور حتم موجب کاهش هزینه ها، افزایش سرعت حمل و نقل و کاهش مدت زمان انتقال کالا و در نهایت رقابت پذیری  در بازارهای هدف می شود.

وی افزود: افزایش سرعت صادرات کالا مسئله ای است که باید از جانب تمامی دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد و اگر قصد داریم با فعالان اقتصادی دنیا در بازارهای هدف مشترک رقابت کنیم باید علاوه بر بسته بندی مطلوب، سرعت جابجایی بار را از مراکز تولیدی خود به بنادر و سپس به مقصد نهایی افزایش دهیم.

نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در این مقطع زمانی حساس نیازمند ارزهای صادراتی است، اظهار کرد: ارتقای سرعت صادرات کالا از بنادر ایران بهترین راه حل برای بهبود وضعیت صادراتی کشور است و موجب خواهد شد تا انگیزه فعالان اقتصادی افزایش یابد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی، میرزاییان ادامه داد: ایجاد مراکز تولیدی و ارزش افزوده ای در پسکرانه بنادر یا به نوعی بنادر نسل سوم یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش سرعت صادرات است و مسیر جابجایی بار را کوتاه می کند، اما در عین حال باید زیرساخت های مناسب در حوزه حمل و نقل برای توسعه صادرات ایجاد شود و بنادر به عنوان مهم ترین معبر صادرات کالا از کشور باید بیشتر از هر زمانی در مقطع زمانی حساس کنونی که کشور از فشارهای ناشی از کرونا و تحریم رنج می برد مورد توجه قرار دهد.

فهامه