معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ۶۲۰ هزار تن کالا در بنادر کشور داریم، گفت: با کاهش کالاهای رسوبی از دموراژ کشتی‌ها در بنادر جلوگیری می‌شود.

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ۶۲۰ هزار تن کالا در بنادر کشور داریم، گفت: با کاهش کالاهای رسوبی از دموراژ کشتی‌ها در بنادر جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین، فرهاد منتصر کوهساری در حاشیه بازدید خبرنگاران از بندر بوشهر، اظهار داشت: در سال گذشته با کاهش رسوب کالا در بنادر مواجه بودیم اما به هر حال کالاهای رسوبی زودتر باید تخلیه شوند و مورد استفاده عموم قرار گیرند؛ چراکه این کالاهای رسوبی اغلب خوراکی، غلات و امثال آنها است.

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: رسوب کالا در بنادر کشور فعلا حدود ۶۲۰ هزار تن است، ۱۷ هزار TEU کانتینر که در حال هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط است تا از بنادر کشور تخلیه شوند و بتوانیم کالاهایی که مورد نیاز بازار کشور است، وارد بنادر کنیم و کشتی‌هایی که در لنگرگاه در انتظار هستند، زودتر ترخیص شوند.

وی تأکید کرد: خروج کالای رسوبی به تسریع تخلیه و بارگیری کشتی‌ها کمک می‌کند، همچنین از دموراژ کشتی‌ها در بنادر جلوگیری خواهد کرد؛ کل تخلیه و بارگیری بنادر کشور ۵۰ میلیون تن در سال جاری است که طی ابتدای امسال تاکنون محقق شده است.

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: بنادر در شرایط سخت تحریم و کرونا کمک شایانی به کشور کردند و تخلیه و بارگیری کالا به صورت روان در بنادر در حال انجام است.

وی ادامه داد: در بندر بوشهر ۱,۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا داشتیم و انواع کالا در این بندر تخلیه و بارگیری می‌شود و نسبت به گذشته رشد ۲۴ درصدی دارد.

کوهساری افزود:‌ در حوزه جذب سرمایه گذار در کل بنادر کشور ۱۳ هزار میلیارد تومان در چند سال اخیر جذب شده است و در کل ۱۶ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذار داریم، در حال حاضر پروژه‌های زیادی نیز در حال بررسی است تا قرارداد جذب سرمایه گذار برای آنها منعقد شود.

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره رعایت اصول محیط‌ زیست در بنادر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در انواع کنوانسیون‌ها (بیش از ۳۰ کنوانسیون) عضو است که در این باره می‌توان به کنوانسیون OPRC و کنوانسیون جلوگیری از آلودگی نفتی اشاره کرد، ما حامی محیط‌ زیست هستیم و پروژه های مطالعات زیست محیطی را اجرا می‌کنیم.

وی ادامه داد: با وجود فشار غرب، تخلیه و بارگیری کالا در بنادر به صورت روان در حال انجام است، در بخش تأمین تجهیزات، فشارهایی از سوی کشور آمریکا وجود دارد، اما به هر حال فعالیت ها به خوبی پیش می‌رود. معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به جذب سرمایه گذار خصوصی در بنادر و استقبال آنها، گفت:‌ ما در برخی از بنادر با کاهش تخلیه و بارگیری و در برخی بنادر با افزایش تخلیه و بارگیری مواجه هستیم.