راه‌اندازی ایرتاکسی‌ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی
راه‌اندازی ایرتاکسی‌ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی
به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین: دبیر انجمن ایرلاین‌های کشور مقصود اسعدی سامانی از ضرورت راه‌اندازی ایرتاکسی در فرودگاه‌های ایران تأکید کرد

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین: دبیر انجمن ایرلاین‌های کشور مقصود اسعدی سامانی از ضرورت راه‌اندازی ایرتاکسی در فرودگاه‌های ایران تأکید کرد.

اگر بخواهیم صنعت هوانوردی کشور را توسعه بدهیم، یکی از راهکارهایش راه‌اندازی ایرتاکسی است.

ظرفیت فرودگاه‌ها جهت تردد ایرتاکسی

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در کشورمان فرودگاه‌های کوچک داریم و از آن‌ها یا استفاده نمی‌شود یا به ندرت یک یا دو پرواز در آن‌ها صورت می‌گیرد؛ می‌توان از ظرفیت این فرودگاه‌ها جهت تردد ایرتاکسی استفاده کرد.

اسعدی سامانی در ادامه بیان کرد: این فرودگاه‌ها قابلیت بهره‌برداری برای ایرتاکسی را دارند.

در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌توان این ظرفیت هوانوردی را در کشور ایجاد کرد.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای راه‌اندازی ایرتاکسی

دبیر انجمن ایرلاین‌های کشور گفت: بیش از ۴۳ فرودگاه در کشور وجود دارد که صرفا از ۱۰ درصد ظرفیت آن‌ها استفاده می‌شود.

امروز برای راه‌اندازی ایرتاکسی  فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی وجود دارد و افراد حائز شرایط می‌توانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین