حضور معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه چابهار
حضور معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه چابهار

معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، به منظور پیگیری و رفع مشکلات فرودگاه و مسافران چابهار وارد این فرودگاه شد.

 

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور به منظور  پیگیری و رفع مشکلات فرودگاه و مسافران چابهار وارد این فرودگاه شد.

گفتنی است که این فرودگاه طی اطلاعیه صادره از سوی هوانوردی (نوتام)،  به دلیل تعمیرات از ٢٠ شهریور به مدت یکماه  پذیرش پروازهای مسافری را نخواهد داشت.

به گفته مدیر کل فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان تا تکمیل نهایی این فرودگاه؛ فرودگاه‌های استان سیستان وبلوچستان  آمادگی کامل جهت پذیرش پرواز و مسافران چابهار را خواهند داشت.

شایان ذکر است که نزدیکترین فرودگاه به چابهار، فرودگاه ایرانشهر با فاصله ٣۰۰ کیلومتر است.