توزیع لاستیک با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی سازمان راهداری
توزیع لاستیک با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی سازمان راهداری
صنعت حمل و نقل آنلاین: مهران قربانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تامین لاستیک رانندگان گفت؛ برای تامین نیاز موجود، مقرر شده ترخیص لاستیک هایی که قبل از مورخ اول شهریور ماه وارد بنادر و گمرکات کشور شده اند بر اساس دستور معاون اول محترم رئیس جمهور با ارز 4200 تومانی سریعا در دستور کار وزارت صمت  قرار گرفته و امکان توزیع حواله آنها در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای قرار گیرد  تا بر اساس میزان پیمایش  بین رانندگان و مالکان ناوگان فعال در حوزه عمومی جاده ای توزیع شوند
صنعت حمل و نقل آنلاین: مهران قربانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تامین لاستیک رانندگان گفت؛ برای تامین نیاز موجود، مقرر شده ترخیص لاستیک هایی که قبل از مورخ اول شهریور ماه وارد بنادر و گمرکات کشور شده اند بر اساس دستور معاون اول محترم رئیس جمهور با ارز ۴۲۰۰ تومانی سریعا در دستور کار وزارت صمت  قرار گرفته و امکان توزیع حواله آنها در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای قرار گیرد  تا بر اساس میزان پیمایش  بین رانندگان و مالکان ناوگان فعال در حوزه عمومی جاده ای توزیع شوند.
مهران قربانی در جریان سفر به استان خوزستان اظهار کرد:  در ۶ ماهه اول سالجاری  از  مجموع ٢۴٢ میلیون تن کالا در کشور جابجا شده است که از این میزان ۴٩.٣ میلیون تن کالا معادل ٢٠ درصد  شامل محصولات کشاورزی ، دامی و غذایی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.

جابجایی کالاهای اساسی

وی افزود: از این میان ٧.٢ میلیون تن کالاهای اساسی شامل کشاورزی، دامی و غذایی مربوط به امام خمینی(ره) است که نسبت به مدت مشابه سال قبل علی رغم شرایط شیوع کرونا در کشور تغییر محسوسی نداشته و ثابت بوده است.

تأمین لاستیک برای رانندگان حمل و نقل

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تأمین لاستیک برای رانندگان حمل و نقل اذعان کرد:  متولی تنظیم بازار لاستیک از تامین تا توزیع  و برنامه ریزی مربوطه در کشور وزارت صمت  است و سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای تنها مسئولیت توزیع حواله های ناوگان عمومی جاده ای را از طریق سامانه توزیع حواله ، بر مبنای معیار پیمایش ناوگان را بر عهده دارد.

۲۷۰ هزار حلقه لاستیک در سامانه جامع توزیع لاستیک

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۷۰ هزار حلقه لاستیک در سامانه جامع توزیع لاستیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای وجود دارد که بر اساس میزان پیمایش ناوگان جاده ای در حال توزیع است.
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل انلاین