تماس های مردمی با ۱۴۱ در شهریورماه با ۷۴ درصد افزایش
تماس های مردمی با ۱۴۱ در شهریورماه با ۷۴ درصد افزایش
صنعت حمل و نقل آنلاین: علی‌اکبر آشوری مدیر مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای بیشترین سهم از مجموع تماس‌های برقرارشده با سامانه تلفنی 141 در شهریورماه را مربوط به استان تهران با 32 درصد، مازندران با 28 درصد و استان البرز با 13 درصد اعلام کرد
صنعت حمل و نقل آنلاین: علی‌اکبر آشوری مدیر مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای بیشترین سهم از مجموع تماس‌های برقرارشده با سامانه تلفنی ۱۴۱ در شهریورماه را مربوط به استان تهران با ۳۲ درصد، مازندران با ۲۸ درصد و استان البرز با ۱۳ درصد اعلام کرد.

سهم پاسخگویی ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

علی اکبر آشوری با بیان این که کل تماس‌های تلفنی بخش پاسخگویی ۱۴۱ در ستاد و استان‌ها طی شهریورماه با ۴۶٫۶ درصد افزایش به ۸۷ هزار و ۹۶۵ تماس رسید، گفت: سهم پاسخگویی ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تماس‌های ۱۴۱ برابر با ۴۹٫۲ درصد و سهم پاسخگویی استانی برابر با ۵۰٫۸ درصد با متوسط ۱۲۰ ثانیه در شهریورماه بوده است.

افتتاح بخش پاسخگویی استانی

مدیر مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای یادآور شد: از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ۹۹ در مجموع برغم افزایش کل تماس‌ها به میزان ۱۵٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، بار تماس‌های بخش پاسخگویی استانی به دلیل افتتاح بخش پاسخگویی استانی حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است.

مجموع بازدید کاربران وب‌سایت ۱۴۱

آشوری افزود: مجموع بازدید کاربران وب‌سایت ۱۴۱ در شهریورماه به ۳۶۴ هزار و ۷۶۲ بازدید رسید که نسبت به مردادماه ۹۹ از افزایش ۶۵٫۶ درصدی برخوردار بوده است، همچنین کل درخواست کاربران در اپلیکیشن ۱۴۱ در شهریور ماه ۱۹۰ هزار و ۳۳۲ درخواست بود که نسبت به مردادماه ۷٫۷ درصد کاهش داشته است.

میزان پیامک‌های دریافتی

مدیر مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به دریافت ۷۹ هزار و ۳۳۹ پیامک‌های ارسالی به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۴۱ در شهریورماه امسال گفت: میزان پیامک‌های دریافتی هموطنان و کاربران جاده‌ای نسبت به مردادماه ۱۸٫۴ درصد افزایش داشته است.
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین