تعیین نرخ بلیت هواپیما به هفته های آینده موکول شد
تعیین نرخ بلیت هواپیما به هفته های آینده موکول شد
صنعت حمل و نقل آنلاین: مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران طی جلسه ای که پس از لغو افزایش  قیمت های بلیت توسط وزیر راه داشتند از عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما خبر داد

صنعت حمل و نقل آنلاین: مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران طی جلسه ای که پس از لغو افزایش  قیمت های بلیت توسط وزیر راه داشتند از عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما خبر داد.

لغو نرخ های جدید اعلام شده

سامانی بیان کرد: طی جلسه ای که مدیران عامل شرکت های هواپیمایی با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری داشتند تصمیم گرفته شد تا نرخهای های جدید اعلام شده ملغی و افزایش نرخی خارج از دامنه نرخی موجود تا اول آبان صورت نگیرد.

تصمیم گیری در هفته آینده

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران خبر داد: در جلسه دیروز مسائل و مشکلات شرکت ها مطرح و مقرر شد تا هفته آینده اعضای انجمن جلسه ای با وزیر محترم راه وشهرسازی داشته باشند تا تصمیم گیری مناسب صورت گیرد .

  • نویسنده : الهام زرقانی
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین