داود کشاورزیان، ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان بیان داشت: آئین نامه حمل و نقل مسافری تغییر کرده است. در آئین نامه جدید شرکتهای مسافری اتوبوس که ۱۵۰۰ شرکت است در قالب شرکت های هم نام ساماندهی می شوند. انحرافی در گذشته در تشکیل و […]

داود کشاورزیان، ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان بیان داشت: آئین نامه حمل و نقل مسافری تغییر کرده است. در آئین نامه جدید شرکتهای مسافری اتوبوس که ۱۵۰۰ شرکت است در قالب شرکت های هم نام ساماندهی می شوند. انحرافی در گذشته در تشکیل و مجوز راه اندازی شرکت ها شکل گرفته بود و شاهد ثبت و راه اندازی شرکتهای زیادی در حوزه حمل و نقل مسافری بودیم. با اجرای آئین نامه شرکتها ادغام می شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بخش عمده تصادفات جاده ای مربوط به همین تعدد شرکتهای مسافری بود. یکی از تخلفات محرز و تاثیرگذار در افزایش تصادفات رانندگی حمل و نقل مسافری عقد قرارداد یک راننده با چند شرکت حمل و نقل بود. به همین دلیل رانندگان مجبور بودند در مسیرهایی اقدام به جابجایی مسافر کنند که شناختی از مسیر و جاده نداشتند سال گذشته تعداد تصادفات جاده ای در حمل و نقل مسافری به خصوص شمال کشور افزایش زیادی داشت و شاهد تصادفات مرگبار و دلخراش مسافران بودیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: طرح برند سازی یا شبکه سیر هم نام در قالب ۲۰ برند و نام ساماندهی می شود و دیگر از تردد رانندگان در مسیرهای غیراشنا جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اصلاح آئین نامه حمل و نقل باری در کشور افزود: آئین نامه حمل و نقل باری هم تدوین شده است که اجرای آن موقتا تا دریافت پیشنهادات شرکتهای حمل و نقل باری متوقف شده است.