تحلیلی بر فراز و فرود پرشتاب ۶ ماه شاخص کل بورس تهران
تحلیلی بر فراز و فرود پرشتاب ۶ ماه شاخص کل بورس تهران

صنعت حمل و نقل انلاین: این روزها شاخص کل بورس تهران ریزش های زیادی را تجربه می کند و سهام داران را کلافه کرده است. از ابتدای امسال که بورس تهران رشد زیادی را تجربه کرد انتظار بر اصلاح شاخص در شهریور ماه وجود داشت اما شرایط نامطلوب اقتصادی، تورم افسارگسیخته و وقایع پیش رو بیش […]

صنعت حمل و نقل انلاین: این روزها شاخص کل بورس تهران ریزش های زیادی را تجربه می کند و سهام داران را کلافه کرده است. از ابتدای امسال که بورس تهران رشد زیادی را تجربه کرد انتظار بر اصلاح شاخص در شهریور ماه وجود داشت اما شرایط نامطلوب اقتصادی، تورم افسارگسیخته و وقایع پیش رو بیش از هر زمانی سهام‌داران تازه وارد و حتی حرفه ای را نگران کرده است.

در این تحلیل نگاهی اجمالی انداخته ایم به فرود و فرازهای شاخص بورس از سال ۷۲ تا ۹۹ تا دریابیم این شاخص در فاصله‌های زمانی مشخص چه روند رشدی را طی کرده و در چه زمان هایی ریزش و اصلاحاتی داشته است.

از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵شاخص بورس تهران ۴۴۸ درصد رشد داشته و پس از ان در ۲ سال پیش رو تا ۳۳ درصد ریزش و یا به عبارتی دیگر اصلاح داشته است.
از سال ۷۷ تا ۸۳ رشد شاخص کل بورس ۸۵۰ درصد بوده و پس از ان در ۴ سال بعد ۴۰ درصد اصلاح داشته است.
از سال ۸۸ تا ۹۲ شاخص کل بورس ۱۰۲۶ درصد رشد داشته و پس از ان در دو سال پیش رو تا ۳۲ درصد اصلاح داشته است.
از سال ۹۴ تا ۹۹ شاخص کل با رشد ۳۵۰۰ درصد روبرو بود تا هم اکنون ۳۵ درصد ریزش داشته است.

این اعداد و ارقام به چه معناست؟ در همه این سال ها رشد بورس اتفاق افتاده و رقم اصلاح بازار همگی بین ۳۴ تا ۴۰ درصد (‌بین ۲ تا ۴ سال)‌‌ بوده است. اما این رقم اصلاح تنها در ۴ ماهه اخیر امسال ۳۶ درصد بوده است. رقم ۳۶ درصد اصلاح همیشه در بازار بورس ایران برای شاخص کل دو تا ۴ سال طی دوره‌های زمانی اشاره شده اتفاق افتاده است. حال آنکه این رقم سنگین اصلاح در دوره زمانی کوتاه چهارماه پیام مشخصی را به سهام داران می دهد.
تحلیل‌گران بورس معتقدند که گذشته همیشه تکرار می شود و این اتفاق در همه سال‌های قبل هم افتاده است. با این تفاوت که امسال رشد پرقدرت بورس را شاهد بودیم و طبیعی است که انتظار داشته باشیم به عوض انتظار دوران چند ساله برای ریزش، در چند ماه این اتفاق را شاهد باشیم.
بورس ایران هنوز فضای کسب و کار عمق یافته‌ای ندارد و توفیق ان به پویایی اقتصاد وابسته است. در شرایط کنونی، موارد بسیاری وجود دارد که اعتماد عمومی دستمایه سیاست گذاری های ابتر می شود.
سهامداران پیش از اقدام به هر تصمیمی در بورس ایران لازم است نگاهی بلندمدت به سازوکار مالی داشته باشند.

  • نویسنده : همایون ذرقانی