با پیشنهاد مدیرعامل راه آهن؛ ایستگاه راه آهن کرمان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی تغییرنام یافت
با پیشنهاد مدیرعامل راه آهن؛ ایستگاه راه آهن کرمان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی تغییرنام یافت

با پیشنهاد معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، نام ایستگاه راه آهن کرمان به شهید سپهبد قاسم سلیمانی تغییر یافت.

با پیشنهاد معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، نام ایستگاه راه آهن کرمان به شهید سپهبد قاسم سلیمانی تغییر یافت.

 

به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با پیشنهاد معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، نام ایستگاه راه آهن کرمان به شهید سپهبد قاسم سلیمانی تغییر یافت.

در این اطلاعیه تاکید شده است، با این پیشنهاد ایستگاه راه آهن کرمان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی مزین شد.