بازدید از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) در اصفهان
بازدید از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) در اصفهان
صنعت حمل و نقل آنلاین: محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به همراه تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوری هوایی ایران، علیرضا برخور، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و جمعی دیگر از معاونان خود با سفر به اصفهان از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران بازدید کرد

صنعت حمل و نقل آنلاین: محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به همراه تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوری هوایی ایران، علیرضا برخور، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و جمعی دیگر از معاونان خود با سفر به اصفهان از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران بازدید کرد.

لزوم برنامه‌ریزی بلند مدت برای آینده

این بازید که همزمان با ۱۹ مهرماه سالروز حضور مقام معظم رهبری در این مجموعه انجام گرفت، وزیر راه و شهرسازی با قابل تقدیر دانستن تلاش‌های انجام گرفته در صنعت هوایی کشور و پیشرفت‌های به دست آمده بر لزوم برنامه‌ریزی بلند مدت برای آینده و همزمان با ورود به قرن جدید تاکید کرد.

در بازدید شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)

وزیر راه و شهرسازی در این سفر از هواپیمای ترابری تاکتیکی ایران ۱۴۰، خط تولید بالگرد تی – ۹۰ و کوثر، مرکز و تست طراحی اقدام و سامانه‌های هوایی، هواپیمایی ایران ۱۴۰ و هواپیمای آتش‌نشان و شبیه‌ساز پرواز در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) بازدید کرد.

  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین