ایجاد مرکز خدمات سرویس تجهیزات ایمنی دریانوردی در بندر چابهار
ایجاد مرکز خدمات سرویس تجهیزات ایمنی دریانوردی در بندر چابهار

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی سید حسن ابراهیمی درباره ایجاد مرکز خدمات ایمنی دریانوردی و لایف رفت در بندر چابهار، اظهار کرد: با راه اندازی این مرکز در بندر چابهار که در سطح استانداردهای بین المللی بوده و همچنین مورد تایید موسسات رده بندی و سازمان بنادر و دریانوردی است، صاحبان شناورها و کشتیرانی از مراجعه به دیگر بنادر داخلی و خارجی منطقه جهت دریافت خدمات تجهیزات ایمنی دریانوردی به ویژه لایف رفت (جان پناه دریایی بادی) بی نیاز شدند.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: مرکز خدمات سرویس تجهیزات ایمنی دریانوردی و لایف رفت در بندر چابهار ایجاد شد.

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی سید حسن ابراهیمی درباره ایجاد مرکز خدمات ایمنی دریانوردی و لایف رفت در بندر چابهار، اظهار کرد: با راه اندازی این مرکز در بندر چابهار که در سطح استانداردهای بین المللی بوده و همچنین مورد تایید موسسات رده بندی و سازمان بنادر و دریانوردی است، صاحبان شناورها و کشتیرانی از مراجعه به دیگر بنادر داخلی و خارجی منطقه جهت دریافت خدمات تجهیزات ایمنی دریانوردی به ویژه لایف رفت (جان پناه دریایی بادی) بی نیاز شدند.

به گفته وی، با ترغیب بخش خصوصی به حضور در بندر چابهار جهت ارائه خدمات سرویس و تامین تجهیزات ایمنی، یکی از نیازمندی های دیرین جامعه دریانوردی سیستان و بلوچستان مرتفع شد که به طور مستمر مورد پایش کارشناسان اداره کل و ممیزان موسسات رده بندی است.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این مرکز با دارا بودن مجوزهای معتبر از سازندگان بین المللی تجهیزات رایج در منطقه،  توانایی ارائه خدمات لازم بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی را دارد که در گام های بعدی محدوده خدمات در این زمینه توسعه پیدا می کند.